Các chương trình quay phim, chụp ảnh tại điện ảnh ABV

Chương trình quay phim điện ảnh ABV đã đồng hành cùng nhiều đơn vị, mời các bạn tham khảo: Quay phim sự kiện 60 năm thành lập Viện Khoa Học Công Nghệ và GTVT Quay phim sự kiện 60 năm Học viện Nông Nghiệp việt Nam và lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần … Đọc tiếp Các chương trình quay phim, chụp ảnh tại điện ảnh ABV