Danh ngôn – Châm ngôn

Danh ngôn về cuộc sống

  Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện 
 

                                                                                                                                        –Plato–

Danh ngôn về thành công

 Hãy học cách sống vượt thành công của người khác

                                                                                          —A.Fuirstenbeg—

Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là
bạn đã chấp nhận nó như thế nào.