Danh ngôn về cuộc sống

0
  Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện                                                                                                                                            --Plato--

Danh ngôn về thành công

0
 Hãy học cách sống vượt thành công của người khác                                                                                           ---A.Fuirstenbeg--- Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.