Kỹ năng sống hạnh phúc, quan niệm về kiếm tiền 24h...

0
 Hạnh phúc thực sự là gì, quan niệm kiếm tiền thông minh nhất-Học và rèn kỹ năng sống để cân bằng hài hòa và làm chủ cuộc sống

Thanh niên nghiêm túc là gì? Kỹ năng sống có trách...

0
 Những kỹ năng sống đúng đắn cho thanh niên sinh viên Việt Nam. Kỹ năng sống đúng sẽ tạo ra những thế hệ thanh niên lực lượng tri thức phát triển bền vững.

Kỹ năng lãnh đạo và làm việc hiệu quả

0
I. Giới thiệu: Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ...