giao tiếp thuyết trình

Lịch học giao tiếp thuyết trình MC dẫn chương trình chuyên...

https://www.youtube.com/watch?v=gvnBDdejCb0&t=29s Lịch khai giảng mới nhất mời bạn xem tại: Khai giảng các khóa mới...
MC kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình

Lời khuyên: học giao tiếp thuyết trình – MC dẫn chương...

Lời khuyên: học giao tiếp thuyết trình - MC dẫn chương trình, những kỹ năng này giúp mình cho lựa chọn đúng đắn cho việc học những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống

Lịch khai giảng, học phí khóa học kỹ năng 2017

Lịch khai giảng các lớp: MC dẫn chương trình, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng.
video

Lịch khai giảng kỹ năng mềm năm 2015

Lịch khai giảng các lớp: MC dẫn chương trình; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao tiếp...
video

Lịch khai giảng kỹ năng mềm năm 2014

Lịch khai giảng do học viên lớp kỹ năng mềm bên đơn vị sản xuất phim truyền hình chuyển sang khai giảng rất đông nên các bạn đăng ký trước ít nhất 2 tuần
video

Học phí: Lịch tổng hợp các khóa học

Nên xem: Lịch tổng hợp các khóa học

lịch khai giảng lớp kỹ năng

Lịch khai giảng lớp kỹ năng mềm tháng 10 tại andABV

Lịch khai giảng tháng 11/2013

Lịch khai giảng lớp kỹ năng mềm tháng 11 năm 2013 tại andABV

Khuyến học tháng 8: tặng 1.500.000 đồng cho học viên mc...

Chương trình được sự tài trợ của Cộng đồng Tôi yêu con gái Việt Nam diễn ra duy nhất trong 10 ngày cho 10 bạn đăng kí khóa học MC dẫn chương trình