Từ thiện

&ABVclub: Vì một Việt Nam tươi sáng hơn

&ABVclub là nơi giúp các thành viên định hướng tư duy lối sống (chuyện tình yêu; học tập; việc làm; ước mơ…) thông qua các hoạt động thực tế điều hành chuyên nghiệp.&ABVclub là CLB hội tụ đầy đủ các yếu tố để giúp một cá nhân trở nên hoàn thiện.