Bảng giá studio

Trường quay chuyên nghiệp.
Nhiều gói phù hợp với mọi nhu cầu.

Basic

đ 150đ 300
 • Diện tích 30m2
 • Đèn kino 3
 • Phông xanh
BEST

Standard

đ 250đ 500 /h
 • Diện tích 50m2
 • Đèn kino 25
 • Phông xanh
 • Chân máy
 • Micro boom
 • Điều hòa
 • Lavie

Pro

đ 800đ 1000 /h
 • Diện tích 50m2
 • Đèn kino 25
 • Phông xanh
 • Chân máy
 • Micro boom
 • Điều hòa
 • Lavie
 • Máy quay
 • Kỹ thuật

Smart APP Bạn có thể thuê thêm như: quay phim dựng phim trọn gói, micro, máy quay phim, máy nhắc chữ...