Bảng giá studio

Trường quay chuyên nghiệp.
Nhiều gói phù hợp với mọi nhu cầu.

Basic

đ 150đ 300
 • Diện tích 30m2
 • Đèn kino 3
 • Phông xanh
 • Micro boom
 • Chân máy
BEST

Standard

đ 250đ 500 /h
Áp dụng cho thuê 2h trở lên
 • Diện tích 50m2
 • Đèn kino 10
 • Phông xanh
 • Chân máy
 • Micro boom
 • Điều hòa
 • Lavie
 • Đèn spotligh (thuê thêm)

Pro

đ 800đ 1500 /h
Bạn chỉ việc mang người đến quay
 • Diện tích 50m2
 • Đèn kino 10
 • Phông xanh
 • Chân máy
 • Micro boom
 • Điều hòa
 • Lavie
 • Máy quay
 • Kỹ thuật (thuê thêm)
 • Đèn spotligh (thuê thêm)

Smart APP Bạn có thể thuê thêm như: quay phim dựng phim trọn gói, micro, máy quay phim, máy nhắc chữ...