0070118869999

TRỊNH QUỐC QUY

Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh Nghĩa Tân

0071100339999

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM

Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Nghĩa Tân.

12510000339998

TRỊNH QUỐC QUY

Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô