Những người thực hiện: Dẫn chương trình: MC Trang Thư – MC Anh Tú; Kịch bản Trang Thư; Quay phim & Dựng Phim: Thường Luân; Chỉ đạo sản xuất: ABV TV

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here