Hệ trung cấp CQ

Tuyển sinh đào tạo nghề chuyên ngành hành không

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Đào tạo Nghề năm 2014 của Học Viện Hàng Không Việt Nam đã được Bộ giao thông vận tải, Bộ lao động – thương binh & XH, tổng cục DN phê duyệt.
– Học Viện Hàng Không Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Hàng không Việt Nam tuyển sinh đào tạo Nghề chuyên ngành Hàng Không năm 2014 thời gian: 12 – 18 tháng với các ngành nghề: