Giảng viên

Hơn 400 bài tập kỹ năng độc quyền quốc tế. andABV Học kỹ năng sống; Kỹ năng giao tiếp thuyết trình với những chuyên gia đào tạo uy tín trong nước và quốc tế