Giảng viên

Hơn 400 bài tập kỹ năng độc quyền quốc tế. andABV Học kỹ năng sống; Kỹ năng giao tiếp thuyết trình với những chuyên gia đào tạo uy tín trong nước và quốc tế

andABV đội ngũ giảng viên kỹ năng sống chuyên nghiệp

0
400 bài tập kỹ năng sống độc quyền quốc tế được đưa vào Việt Nam triển khai thành công là những sự nỗ lực và tâm huyết với nghề đào tạo kỹ năng sống

Giảng viên môn diễn xuất

0
• Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (đạo diễn phim Chơi Vơi, Sống trong sợ hãi, Lời nguyền huyết ngải) • Diễn viên Nguyệt Hằng (diễn viên phim Vệt nắng cuối trời, Ông Tơ 2 Phẩy) • Diễn viên Phú Đôn (Chơi vơi, Trò đời)