Giảng viên môn diễn xuất

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Các giảng viên môn diễn xuất điện ảnh:

• Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (đạo diễn phim Chơi Vơi, Sống trong sợ hãi, Lời nguyền huyết ngải)

• Diễn viên Nguyệt Hằng (diễn viên phim Vệt nắng cuối trời, Ông Tơ 2 Phẩy)

• Diễn viên Phú Đôn (Chơi vơi, Trò đời)

• Diễn viên – đạo diễn Sĩ Tiến (Đoàn kịch 2 Nhà Hát Tuổi Trẻ)

• Diễn viên, NSUT Minh Vượng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *