Talkshow MC Phương Anh: Cách ứng xử trong học đường

Talkshow MC Phương Anh: Cách ứng xử trong học đường, là một kịch bản rất hay tuy nhiên Phương Anh chưa làm tốt vai trò MC của mình, nhưng qua đây cũng là bước đệm để Phương Anh cố gắng hơn nữa. chúc em thành công!

Share on facebook
Share on twitter
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *