Điện Ảnh ABV: Bản tin tháng 08

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bản tin tháng 8, điện ảnh ABV https://abv.edu.vn. Quý vị và các bạn thân mến tháng 8 là tháng của mùa thu, người ta nói rằng mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm và đối với ABV tháng 8 năm nay quả là một tháng đẹp nhất với ABV, tháng 8 với chúng tôi không chỉ đẹp bởi quang cảnh không khí bên ngoài mà từ sâu thẳm trong tâm hồn những người thực hiện chương trình là một tháng vô cùng ý nghĩa mà có lẽ sẽ khó có thể nào quên.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *