MC Thanh Thuy trả lời những câu hỏi về giao tiếp, thuyết trình, làm mc dẫn chương trình… của các bạn gửi về trong thời gian qua. facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye… website: https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here