Giới thiệu Điện ảnh ABV

0
Giới thiệu and ABV. Tìm hiểu về 400 bài tập kỹ năng sống; kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình... thay đổi và tiến bộ tuyệt đối

Giới thiệu về tổ chức IOGT – Học sinh sinh viên vì nếp sống...

0
Nơi lý tưởng giúp các bạn sinh viên và học sinh phát triển các kỹ năng sống và hòa nhập cộng đồng như: khả năng làm việc nhóm, phương pháp lãnh đạo, giải quyết xung đột, giải quyết mâu thuẫn ....