MC Minh anh trong buổi thực hành MC 14, bạn ấy đã dẫn rất tốt với phần MC hiện trường, MC phòng thu và bình luận. Mời các bạn cùng theo dõi bản tin “Tuổi trẻ Việt Nam” do chính Minh Anh lên kịch bản dẫn và thể hiện. website https://abv.edu.vn ; facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here