Học làm MC dẫn hiện trường với MC Hà Linh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lớp học của MC Hà Linh thực hành với bản tin Du Lịch – những hình ảnh không đẹp khi với du khách khi du lịch tại hồ gươm Hà Nội, MC Hà Linh dẫn hiện trường tại Hồ Gươm. facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye… , web https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *