Kỹ năng diễn xuất cho MC người dẫn chương trình
Đánh giá

Buổi học diễn xuất của lớp MC dẫn chương trình 14, Thầy Lê Chí Huy diễn viên đạo diễn nhà hát tuổi trẻ https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…
facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here