Kỹ năng diễn xuất cho MC người dẫn chương trình
(20%) 1 đánh giá

Buổi học diễn xuất của lớp MC dẫn chương trình 14, Thầy Lê Chí Huy diễn viên đạo diễn nhà hát tuổi trẻ https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…
facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here