Học viên MC buổi thực hành chương trình hiện trường và sân khấu.
Xem thêm: https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…
facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here