MC bản tin của sư thầy Thích Diệu Lâm

Bản tin của sư thầy Thích Diệu Lâm nói về nét đẹp văn hóa trong lễ hội nói chung và tại chùa Sung nói riêng, bản tin có sử dụng tư liệu do thầy Diệu Lâm cung cấp. https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-…

Share on facebook
Share on twitter
Khám phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *