MC dẫn chương trình

Lời dẫn chương trình 30/04 giải phóng miền nam

30/04 chào mừng giải phóng miền nam thống nhất đất nước, Điện ảnh ABV xin gửi lời dẫn chương trình 30/04, đây là chương trình cơ bản cần bổ sung cho phù hợp với chương trình của các bạn nhé.