MC dẫn chương trình: Kỹ năng mở đầu giới thiệu bản thân
Đánh giá

https://abv.edu.vn/ky-nang-lam-mc-dan-… Mình hiểu bản thân mình nhưng để giới thiệu bản thân không hề dễ
facebook: https://www.facebook.com/cachnoichuye…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here