talk show
Quảng cáo Facebook Lỗi quảng cáo facebook: Ad Can't Be Edited: You can't edit this...

Lỗi quảng cáo facebook: Ad Can’t Be Edited: You can’t edit this ad because it’s part of…

Khi chỉnh sửa quảng cáo facebook bạn gặp lỗi này:

Ad Can’t Be Edited: You can’t edit this ad because it’s part of a scheduled ad set that has reached its end date. Please go to the Budget & Schedule section of the ad set and change the end date to a date in the future and then try your edits again.

Lỗi này là do ngày kết thúc của chiến dịch đã hết, bạn chỉ cần điều chỉnh ngày kết thúc quảng cáo như hình dưới đây là hết.

Quảng cáo facebook
Ad Can't Be Edited: You can't edit this ad because it's part of a scheduled ad set that has reached its end date. Please go to the Budget & Schedule section of the ad set and change the end date to a date in the future and then try your edits again.
Chọn nhóm quảng cáo và thay đổi lại ngày kết thúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây