Những hình ảnh về đồi 79 mùa xuân
Đánh giá
 Những hình ảnh về đồi 79 mùa xuân, nơi diễn ra lễ cưới lớn nhất từ trước tới nay "Lễ cưới tập thể 2013"Cổng vào Đồi 79 mùa xuân.

  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here