Học kỹ năng

Giảng viên

Giảng viên môn diễn xuất

• Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (đạo diễn phim Chơi Vơi, Sống trong sợ hãi, Lời nguyền huyết ngải)

• Diễn viên Nguyệt Hằng (diễn viên phim Vệt nắng cuối trời, Ông Tơ 2 Phẩy)

• Diễn viên Phú Đôn (Chơi vơi, Trò đời)

Khóa học

Phương Pháp Dạy Học hiện đại dành cho giáo viên

Phương Pháp Dạy Học hiện đại đã được nghiên cứu ứng dụng và triển khai thành công ở các quốc gia có nền giáo dục bậc nhất thế giới. Phương pháp dạy học hiện đại con đường ngắn nhất để phổ biến tri thức.