Sửa giọng địa phương, sửa ngọng, để có một một giọng nói chuẩn (phần 2)

3
13493

Ở phần Cách sửa lỗi phát âm để có một một giọng nói chuẩn (phần 1) chúng ta đã làm quen với ngọng dấu hỏi. Hôm nay người viết sẽ tiếp tục Cách sửa lỗi phát âm để có một một giọng nói chuẩn (phần 2) cho những bạn bị ngọng dấu ngã. Bạn có thể xem phần 3 Cách sửa lỗi phát âm để có một một giọng nói chuẩn (phần 3) CÁCH SỬA lỖI PHÁT ÂM E – O

CÁCH SỬA LỖI DẤU NGÃ

1. Âm tiết mở đầu bằng nguyên âm đơn:

– Cách nói: Âm tiết đầu là tất cả các âm vị của âm tiết chuẩn nhưng mang thanh nặng, âm tiết thứ 2 là nguyên âm của âm tiết nhưng mang thanh sắc.
– Ví dụ: ĐỖ = ĐỘ + Ố => Quả đỗ, Cỗ = cộ + ố =>ăn cỗ, Mõ = Mọ + ó => cái mõ, chõ = chọ + ó => cái chõ, Gỗ = gộ + ố => khúc gỗ, Dễ = dệ + ế => bài dễ…

2. Âm tiết mở bằng nguyên âm đôi:

– Cách nói: Âm tiết đầu là tất cả các âm vị của âm tiết chuẩn nhưng mang thanh nặng, âm tiết thứ hai là nguyên âm /Ơ/ mang thanh sắc /Ớ/
– Ví dụ: Đũa = Đụa + ớ => đôi đũa, Chữa = chựa + ớ => thuốc chữa, Đĩa = Địa + ớ => cái đĩa, Bữa = bựa + ớ => cơm bữa…

3. Âm tiết khép bằng nguyên âm ngắn: /i/ hoặc /u/

– Khái niệm: Âm tiết khép là những âm tiết được kết thúc bằng một phụ âm không vang (/p, t, k/).
– Ví dụ: theo dõi, gần gũi, cơn bão, bạc bẽo… (những chữ O ở cuối câu trong các trường hợp trên là biểu thị âm /U/)
– Cách nói: Âm tiết đầu là toàn bộ âm tiết đó nhưng mang thanh nặng, âm tiết thứ hai là nguyên âm ngăn nhưng mang thanh sắc:

– Ví dụ: MUỖI = MUỘI + Í => con muỗi, TRỖI = TRỘI + Í => trỗi dậy, BÃO = BẠO + Ú => cơn bão, NÃO = NẠO + Ú => trí não

4. Âm tiết khép bằng phụ âm mũi:

Trong tiếng Việt, chỉ những âm tiết khép bằng các phụ âm mũi sau đây mới mang thanh NGÃ: /m/ , /n/ , /nh/ , /ng/
– Ví dụ: lẫm chẫm, mùi mẫn, yên tĩnh, đĩnh đạc, mềm nhũn…
– Cách nói: Âm tiết đàu là toàn bộ âm tiết đó nhưng mang thanh nặng, âm tiết thứ hai là nguyên âm /Ư/ ( nhưng phát âm giọng mũi và mang thanh nặng /Ứ/ )
– Ví dụ: LẪN = LẬN + Ứ => lầm lẫn, LÃM = LẠM + Ứ => ngự lãm, RÃNH = RẠNH + Ứ => cống rãnh, DŨNG = DỤNG + Ứ => trung dũng, NGỖNG = NGỖNG + Ứ => con ngỗng…

Nhiều người quan tâm:

>> Kỹ năng làm MC dẫn chương trình – Tự tin thuyết trình
>> Bí quyết học kỹ năng thuyết trình nhanh nhất

BÀI LUYỆN TẬP PHÁT ÂM DẤU NGÃ (~)


3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here